[Python] 2.3のメモ書き

移転しました。

標準出力へのログ指定方法 2.3

※ 2.3で標準出力へのログの出し方で、ちょっと時間かかったためメモ

import logging

log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.DEBUG)
handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
fmt = logging.Formatter('%(levelname)s %(message)s')
handler.setFormatter(fmt)
log.addHandler(handler)

log.debug('A debug message')
log.info('Some information')
log.warning('A shot across the bows')

2.5だと

import logging

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG,
          format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s',
          filename='/tmp/myapp.log',
          filemode='w')
logging.debug('A debug message')
logging.info('Some information')
logging.warning('A shot across the bows')