[Rails] メモリリークを防ぐためのcron (必要ないかも?)

移転しました。

以前のPJで指定していたメモリリークを防ぐためのcronの設定方法を記載しておく。
Rails2.1となり効果が不明だが一応めも

crontab -e -u www
-----
5 0 * * * /home/www/hoge/restart.sh
0 * * * * /usr/bin/find /home/www/hoge/tmp/sessions/ -name 'ruby_sess*' -ctime +10 | xargs rm -f
-----